incassobarendrecht

PRIVACYVERKLARING

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. . Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het privacybeleid.
Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Als u via onze website een website van een derde bezoekt, raden wij u aan ook het privacystatement en de disclaimer van de website die u bezoekt te lezen. Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de verkrijging van persoonsgegevens door deze websites. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Inhoudsopgave:

 • verwerken van persoonsgegevens;
 • uw rechten;
 • privacytoezichthouder;
 • bewaartermijn persoonsgegevens;
 • data-analyse;
 • informatie over onze diensten;
 • communicatie;
 • telefonisch contact;
 • doeleinden;
 • derden;
 • melden datalek.

Verwerken van persoonsgegevens

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. verwerkt bij het uitoefenen van haar werkzaamheden persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan binnen de kaders van wettelijke regels. Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. is verantwoordelijke voor de privacygegevens op grond van haar wettelijke en/of ambtelijke aan gerechtsdeurwaarders voorbehouden taak. Als wij uw persoonsgegevens verwerken volgen wij de volgende wetgeving:

 • Wet bescherming persoonsgegevens
  Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Verordening KBvG normen voor kwaliteit.

Uw rechten

Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

 • het recht op inzage;
 • het recht om te wijzigen;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht om gegevens over te dragen;
 • het recht op informatie.

Privacytoezichthouder

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over hoe er met uw privacygegevens wordt omgegaan dan kunt u contact opnemen met de AP.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of op basis van de voor haar van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Data-analyse

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij technische informatie. De volgende informatie gebruiken wij voor data-analyse:

 • het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone;
 • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat;
 • de internetbrowser waarmee u surft;
 • de delen van de website die u bezoekt of gebruikt;
 • de duur van uw bezoek;
 • de onderwerpen die u bekijkt.

Wij verzamelen daarnaast informatie over hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen, door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Informatie over onze diensten

Uw persoonsgegevens kunnen door Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. gebruikt worden om u te informeren over onze producten en diensten. Via verschillende formulieren op de website van Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. vragen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wilt u geen mailings meer van ons ontvangen? Meldt u dan af. Dit kan door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan de e-mail die u heeft ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt door Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. . Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als:

 • u toestemming heeft gegeven;
 • de wet ons daartoe verplicht;
 • uitvoering van een overeenkomst tussen u en Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. .

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere (WhatsApp)berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Telefonisch contact

Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Melden datalek

Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso B.V. houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Een ernstig datalek van persoonsgegevens wordt binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. U kunt een datalek melden door een e-mail te sturen aan info@www.incassobarendrecht.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

22 mei 2018